About

General purpose: create a better chance for this world and for humanity by several positive initiatives;
The Globe Alive Foundation was established in 2003 in Velsen (formerly known as Foundation The World At Your Beach) and has always had the objective of bringing culture through various groups of society and bringing people together. In recent years the board engaged in a broader ideology and chose a new name. So we firmly believe in locally small-scale businesses, cooperative collaboration and competition with natural growth or even decline if necessary. We also believe that the right to basic human needs, such as sunlight, water, and other natural (organic) products does not belong to large (international) companies, but to every human. Invest now in our sister fund.Over

Algemeen doel: betere kans voor deze wereld en voor de mensheid creƫren door positieve initiatieven;
Stichting Globe Alive is opgericht in 2003 te Velsen (voorheen bekent als Stichting The World At Your Beach) en heeft zich altijd als doel gesteld om diverse groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen door middel van cultuur. De laatste jaren houdt het bestuur zich bezig met een breder gedachtegoed en heeft ook een nieuwe naam gekozen. Zo geloven wij heilig in lokale kleinschaligheid, coƶperatieve samenwerking en marktwerking met natuurlijke groei of zelfs neergang waar nodig. Tevens geloven wij dat het recht op menselijke basisbehoeften, als zonlicht, water, en andere natuurlijke (biologische) producten niet toebehoort aan grote (internationale) bedrijven, maar aan ieder mens. Investeer mee in de "Good Crowd Fund" en ga 100% voor sociaal maatschappelijk en duurzaam rendement.


  • Secretaris: Els Nieuwland-Rijs
  • Voorzitter: Hein Hansen
  • Penningmeester: Edwin Rijs